องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 21 ครั้ง
พิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน

เมื่อวันที่ 05 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 7 ครั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน 3 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 22 ครั้ง

ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 14 ครั้ง

ประกาศ อบต.สันติสุข เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน 11 ครั้ง
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน