องค์การบริหารส่วนตำบล
www.santisuklocal.go.th

นายวิมล ตาเมืองมูล

นายก อบต.สันติสุข

สายตรงนายก

083-7663087

คำแถงนโยบาย

นายก อบต.สันติสุข

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564
เปิดอ่าน 19 ครั้ง
พิมพ์
© 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลสันติสุข : santisuklocal.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft
ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน