อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 22.5 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 74 %

ลักษณะอากาศ : มีเมฆเป็นส่วนมาก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:05 น.