อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 19.0 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 78 %

ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:06 น.