อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 14.1 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 93 %

ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:12 น.