อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 25.4 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 88 %

ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:04 น.