อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 24.1 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 87 %

ลักษณะอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:55 น.