อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 20.3 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 67 %

ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:36 น.