อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 26.4 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 84 %

ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:18 น.