อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 21.7 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %

ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:42 น.