อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 30.8 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 58 %

ลักษณะอากาศ : ท้องฟ้าโปร่ง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:41 น.