อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 25.3 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 91 %

ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกต่อเนื่องกัน

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 19:05 น.