อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 24.8 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 89 %

ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:19 น.