อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 15.7 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 95 %

ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:05 น.