อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 28.0 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 77 %

ลักษณะอากาศ : ในระยะ 1 ชั่วโมงที่แล้วมามีฝนธรรมดาตก

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:21 น.