อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 22.0 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 89 %

ลักษณะอากาศ : มีฝนธรรมดา ขนาดเบา ตกเป็นระยะ ๆ

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:52 น.