อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 28.7 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 56 %

ลักษณะอากาศ : มีฟ้าหลัว

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 18:34 น.