อุณหภูมิเชียงรายตอนนี้ : 18.2 องศาเซลเซียส

ความชื้นสัมพัทธ์ : 94 %

ลักษณะอากาศ : มีหมอกน้ำค้าง

พระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้: 17:41 น.